नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सूचना तथा प्रसारण विभाग


प्रेस विज्ञप्ति

  सामग्री उपलब्ध हुन सकेन

[ more ]

सूचना तथा समाचारहरु

 1. CIAA Day [ Published on : 2023-02-08 ]

  New

 2. आशयको सूचना ।। [ Published on : 2023-02-03 ]

  New

 3. दरबन्दी तथा श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना [ Published on : 2023-01-30 ]

  दरबन्दी तथा श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना New

 4. छात्रवृत्तिका लागि मनोनयन भएको जानकारी सम्बन्धमा । [ Published on : 2023-01-19 ]

  New

 5. फोटोग्राफी एसेसोरिज खरिद सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना । [ Published on : 2023-01-10 ]

  New

[ more ]

नियमित प्रगति विवरण

 1. विभागमा हालसम्म दर्ता भएका अनलाइनहरू (२०७८।११।२२) [ Published on : 2022-03-06 ] [ २०७८।११।२२ ] New
 2. सूचना तथा प्रसारण विभागमा २०७७ मंसिर ३० गतेसम्म दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरु [ Published on : 2021-02-09 ] [ २०७७।०९।१२ ]
 3. यस विभागबाट प्रथम चौमासिक (साउन-कात्तिक) अवधिमा सम्पन्न भएका कार्य सम्पादन र नवीन कार्य यसैसाथ संलग्न छ । विभागले पृष्ठपोषणको अपेक्षा गरेको छ । [ Published on : 2020-11-30 ] [ 2077-08-14 ]
 4. विभागको आ.व. २०७७ साउनदेखि असोज मसान्तसम्म भएका कार्यप्रगति [ Published on : 2020-11-09 ] [ 2077-07-18 ]
 5. त्रैमासिक प्रगति विवरण (माघ, फागुन र चैत) [ Published on : 2020-07-17 ] [ 2076-10-02 ]
 6. त्रैमासिक प्रगति विवरण (वैशाख-असार, २०७७) [ Published on : 2020-07-14 ] [ 2077-03-29 ]
 7. साउन भदौ र असोज महिनाको त्रैमासिक प्रगति विवरण [ Published on : 2020-02-23 ] [ 2076-07-07 ]
 8. २०७६ असार मसान्त सम्मको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2019-07-24 ] [ 2076-04-08 ]
 9. त्रैमासिक प्रगति विवरण(२०७५ माघ, फागुन र चैत्र) [ Published on : 2019-04-22 ] [ 2076-01-09 ]
 10. माघ महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2019-02-14 ] [ २०७५/११/०२ ]
 11. त्रैमासिक प्रगति विवरण (कात्तिक, म‌ंसिर र पुस) [ Published on : 2019-01-25 ] [ 2075-10-11 ]
 12. सूचना तथा प्रसारण विभागको कात्तिक महिनाको प्रगति विवरण [ Published on : 2018-11-21 ] [ २०७५।०८।०५ ]
 13. सूचनानाको हक सम्बन्धि ऐन अनुसार विभागको साउन, भदौ तथा असोज मसान्तसम्मको प्रगति विवरण [ Published on : 2018-10-31 ] [ २०७५।०७।१४ ]
 14. असोज महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2018-10-30 ] [ 2075–07–11 ]
 15. भदौ महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2018-09-21 ] [ 2075–06–05 ]
 16. साउन महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2018-08-22 ] [ २०७५–०५–०६ ]

ऐन, कानून, नीति तथा नियमहरु

 1. प्रेस प्रतिनिधि (प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र वितरण) कार्यविधि, २०७१ [ प्रेस प्रतिनिधि (प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र वितरण) कार्यविधि, २०७१ ] New
 2. रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ [ ]
 3. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ मा भएका संशोधनहरु । [ ]
 4. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ [ ]
 5. रेडियो ऐन २०१४ [ ]
 6. लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र रकम भुक्तानी गर्ने कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७५ [ लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र रकम भुक्तानी गर्ने कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७५ ]
 7. पत्रकार दुर्घटना बीमा (व्यवस्थापन) निर्देशिका,२०७० [ ]
 8. नेपालको संविधान [ ]
 9. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९ [ ]
 10. छापाखाना तथा प्रकाशन सम्वन्धी ऐन २०४८ [ ]
 11. विज्ञापनरहीत (Clean Feed) नीति, २०७३ [ ]
 12. राष्ट्रिय आमसंचार नीति २०७३ [ ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank