नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सूचना तथा प्रसारण विभाग

Downloads

 1. छात्रवृत्तिका लागि आवेदन फाराम ।
  [ download ] New
 2. पत्रकार वृत्ति कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७८
  [ download ]
 3. रोयल्टी बुझाउने निवेदन
  [ download ]
 4. रेडियो सञ्चार लाइसेन्स (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७८
  [ download ]
 5. डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी च्यानलहरु
  [ download ]
 6. National Competitive Bids Form
  Procurement of CAS/SMS Centralized Surveillance Monitoring System [ download ]
 7. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताको अनुसुची फाराम तथा आवश्यक कागजातहरु ।
  [ download ]
 8. चेक लिष्टको जानकारी
  [ download ]
 9. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका लागि संचार संस्थाले बुझाउनु पर्ने र स्वयं व्यक्तिले ल्याउनुपर्ने आवश्यक कागजातहरू
  [ download ]
 10. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा स्वतन्त्र पत्रकारका लागि आवेदन फाराम
  [ download ]
 11. इजाजतपत्र नविकरणका लागि दिईने निवेदनको नमूना ।
  [ download ]
 12. List of Television Broadcasting
  टेलिभिजन प्रसारणको इजाजतपत्र जारि भएको [ download ]
 13. Application for license of Satellite receiving system( Earth Station)
  स्याटेलाइट रिसिभिङ्ग सिष्टम (अर्थ स्टेशन) को लाइसेन्सको लागि दरखास्त [ download ]
 14. Application for license of walky-talkie and other radio equipment
  अर्थ स्टेशन , कर्डलेस टेलिफोन र एमेच्योर रेडियो बाहेकका अन्य रेडियो यन्त्रको लागि दरखास्त ( अनुसुची-१) [ download ]
 15. Radio License Rules 2049
  रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ [ download ]
 16. Application for License of sales and Distribution
  रेडियो यन्त्र बिक्री वितरण गर्नको लागि दरखास्त [ download ]
 17. Application for transfer of ownership
  रेडियो यन्त्रको नामसारी गर्नको लागि दरखास्त [ download ]
 18. Application for satellite TV
  स्याटेलाईट तथा के.टे प्रणालिको अनुमतिपत्रको लागि निवेदन [ download ]
 19. Application for renewal of License
  लाइसेन्स नविकरणको लागि दरखास्त [ download ]
 20. Application for FM License
  एफ.एम प्रसारण गर्ने इजाजतपत्रको लागि निवेदन [ download ]
 21. Application for change in License frequency
  लाइसेन्सको विवरण बदल्नको लागि [ download ]
 22. Application for change in License
  इजाजतपत्र/अनुमतिपत्रमा उल्लिखित विवरण बदल्नको लागि [ download ]
 23. Application for Customer Information
  Customer Application Information [ download ]
 24. Data Form
  computerization_of_the_national_frequency_register [ download ]
 25. Application for license of cordless telephone
  [ download ]
 26. केवल प्रसारकहरुको विवरण
  [ download ]
 27. Application-for-renewal-of-license
  [ download ]
 28. application-form-digital-cable
  [ download ]
 29. application-form-cable-satellite-tv
  [ download ]
 30. Application for TV / Radio Broadcast
  [ download ]
 31. Application for Land / Mobile
  [ download ]
 32. Application data Form for "VSAT Station"
  [ download ]
 33. ameture-radio-license-syllabus
  [ download ]
 34. ameture_application form_admitcard
  [ download ]
 35. रेडियो ऐन, २०१४
  [ download ]
 36. Application for license of amateur radio
  Application for license of amateur radio control operator/ amateur radio director [ download ]
 37. Form for Downlink License
  [ download ]
 38. प्रतिबद्धता पत्र र बैङ्क खाता विवरणको नमूना
  [ download ]
 39. अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरणका लागि आवश्यक कागजातहरु ।
  [ download ]
 40. सूचना तथा प्रसारण विभागमा २०७६ बैशाख २० सम्म दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुकाे विवरण ।।
  [ download ]
 41. तलवी विवरणको नमूना
  तलवी विवरणको नमूना [ download ]
 42. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ download ]
 43. नियुक्तिपत्र, सिफारिस पत्र, श्रमजीवी विवरण, दरबन्दी विवरण, स‌स्था परिवर्तन र प्रतिलिपिका लागि नमूना फारामहरु
  [ download ]
 44. पत्रकारिता विषय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसम्बन्धि निवेदन_____अनूसुची-१
  [ download ]
 45. पत्रकार वृत्तिकोष स्थापनाका लागि माग गरिएको प्रस्ताव सम्बन्धी फारम
  [ download ]
 46. Requirements with Application for Press Accreditation Card to Foreign Journalists
  [ download ]
 47. अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका २०७४
  [ download ]
 48. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका
  [ download ]
 49. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरणका लागि अावेदन फाराम
  [ download ]
 50. अध्यक्ष/प्रकाशक/महाप्रबन्धककाे परिचयपत्रका लागि भर्ने आवेदन फाराम
  [ download ]
 51. Foreign Journalist Renewal Application Form
  [ download ]
 52. Foreign Journalist New Application Form
  [ download ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank