नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सूचना तथा प्रसारण विभाग

नेपाल परिचय

  1. नेपाल परिचय (दसाैँ संस्करण) २०७९[ download ] New
  2. नेपाल परिचय (नवाैँ संस्करण) २०७८[ download ]
  3. नेपाल परिचय (आठाैँ संस्करण) २०७७[ download ]
  4. नेपाल परिचय (आठाैँ संस्करण) २०७७[ download ]
  5. नेपाल परिचय (साताैँ संस्करण) २०७६[ download ]
  6. नेपाल परिचय (छैठौँ संस्करण) २०७५[ download ]
  7. Nepal Parichaya 2074 (Fifth Edition)[ download ]
  8. Nepal Parichaya 2073[ download ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank